create a web page for free

Informacje

Dostępne informacje o COVID-19 Zapobieganie i leczenie

Komunikaty

Ważne komunikaty ORL w Częstochowie i Prezydium ORL

Apele, Stanowiska

ORL i Prezydium w Częstochowie,
NRL i Prezydium 

Prawo

Aktualne ustawy, porady prawne ...

Uruchamiamy monitoring "Paraliż systemu" 

W ramach Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pracującego w trybie kryzysowym powołano zespół, którego zadaniem jest gromadzenie informacji na temat niewydolności systemu ochrony zdrowia. Sytuację w szybkim tempie pogarsza walka z epidemią. Utrudnia to lub uniemożliwia pacjentom dostęp do właściwej pomocy medycznej w chorobach przewlekłych, w stanach nagłych czy w opiece specjalistycznej. Grozi to wzrostem powikłań i śmiertelności, a po wygaśnięciu epidemii oznacza radykalne wydłużenie kolejek i pozostawienie bez opieki ogromnej rzeszy ludzi.

Wszelkie sygnały i obserwacje na ten temat prosimy kierować pod adres: zgloszenia_system@hipokrates.org lub telefonicznie: 601 464 606.

Pracami zespołu kieruje dr Jolanta Orłowska-Heitzman, którą wspiera p. Agnieszka Seweryniak z Biura NIL.
link do stron NIL 

Komunikat

jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście przesyłali je na adrese-mail: rpl_skargi@hipokrates.org


Walczmy z agresją, nienawiścią, hejtem i fejkami.

Powstrzymajmy tę falę zła.

Solidaryzujmy i wspierajmy się nawzajem! 

Komunikat dot. lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne, złożyli wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2020

W związku z opublikowanymi w dniu 16 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

informujemy, że w zależności od treści poszczególnych rozporządzeń:

lekarz, który zdał do dnia 13 marca włącznie jedynie część pisemną PES, a egzamin w części ustnej został odwołany z powodu sytuacji epidemiologicznej, traktowany jest w myśl wskazanych rozporządzeń jak lekarz specjalista w terminie do dnia wskazanego jako termin części ustnej PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020;
lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wystąpił do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji 2020, która została przedłużona (termin egzaminu pisemnego i ustnego został odwołany), utrzymuje status lekarza w trakcie specjalizacji do dnia wskazanego jako termin pierwszej z części PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020.

Prosimy o monitorowanie na bieżąco publikowanych rozporządzeń w tym zakresie oraz informacji dot. egzaminów na stronie Centrum Egzaminów Medycznych.

źródło - Ministerstwo Zdrowia

Szpitale przekształcane na szpitale zakaźne

Lista szpitali wytypowanych do przekształcenia na szpitale zakaźne:

Śląski OW NFZ
Megrez sp. Z o.o. w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, Racibórz

Dolnośląski OW NFZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. DR. LUDWIKA RYDYGIERA 15-17, 86-300 GRUDZIĄDZ

Lubelski OW NFZ
SPZOZ Puławy, ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Lubuski OW NFZ
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42.

Łódzki OW NFZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

Małopolski OW NFZ
SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Mazowiecki OW NFZ
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Opolski OW NFZ
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Podkarpacki OW NFZ
Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut

Podlaski OW NFZ
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Al. J. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża

Pomorski OW NFZ
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego, ul. Polanki 117, 83-305 Gdańsk
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

Świętokrzyski OW NFZ
Szpital w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Warmińsko-Mazurski OW NFZ
Szpital w Ostródzie SA, ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 23, 82-300 Elbląg

Wielkopolski OW NFZ
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

Zachodniopomorski OW NFZ
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

Komunikat NFZ - dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

15-03-2020 - Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień. W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.
link do pełnego komunikatu: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html
Przypominamy, że w dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia w okresie przejściowym zachowanie dotychczasowego poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegóły w komunikacie:
link do pełnego komunikatu: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html

Adres - telefon

+48 34 3681 888

czestochowa@hipokrates.org

ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa

NIP 573-24-73-634

numer rachunku 
mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001