how to make your own site

Informacje

Dostępne informacje o COVID-19 Zapobieganie i leczenie

Komunikaty

Ważne komunikaty ORL w Częstochowie i Prezydium ORL

Apele, Stanowiska

ORL i Prezydium w Częstochowie,
NRL i Prezydium 

Prawo

Aktualne ustawy, porady prawne ...

Materiał informacyjny Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Kilka porad na trudne czasy
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulującymi zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, nie możemy odmówić pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, także wtedy, gdy wiąże się to z narażeniem własnego zdrowia czy nawet życia.
2. Odmowa pomocy w tej sytuacji może skutkować odpowiedzialnością karną i zawodową, ale mając pełne prawo do dbania też o własne zdrowie - w miarę możliwości i czasu - powinniśmy zabiegać o wsparcie czy pomoc, np. policji lub innych służb, najlepiej w obecności świadków czy na piśmie.
3. Wykonując swój zawód, zawsze obowiązani jesteśmy postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
4. Nasz pracodawca może powierzyć nam wykonywanie obowiązków innych od dotychczasowych, co zdarza się coraz częściej dzisiaj, w sytuacji narastającej epidemii, w oparciu o zapisy Kodeksu Pracy i przepisy szczególne.
a. Ważne jest w tym przypadku to, jak szczegółowo sformułowane zostało miejsce pracy w zawartej przez nas umowie o pracę, czy jest to np. szpital, czy konkretna komórka organizacyjna np. oddział.
b. W trosce o swoją odpowiedzialność, także zawodową, domagajmy się wszystkich takich decyzji w formie pisemnej.
c. W sytuacji, gdy wykonywanie nowych obowiązków przekracza nasze kwalifikacje czy umiejętności, powinniśmy to bezwzględnie zakomunikować osobie kierującej na piśmie lub w obecności świadków.
* Podobne opracowania będą przygotowywane w odpowiedzi na potrzeby lekarzy sygnalizowane PNRLDokument ten znajduje się również na stronie NIL w zakładce „Dla lekarzy”, dostępny jest po zalogowaniu się:
https://nil.org.pl/brak-dostepu?pageid=https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kilka-porad-na-trudne-czasy

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy i lekarzy dentystów dokumentu.

Adres - telefon

+48 34 3681 888

czestochowa@hipokrates.org

ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa

NIP 573-24-73-634

numer rachunku 
mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001