html website templates

Informacje

Dostępne informacje o COVID-19 Zapobieganie i leczenie

Komunikaty

Ważne komunikaty ORL w Częstochowie i Prezydium ORL

Apele, Stanowiska

ORL i Prezydium w Częstochowie,
NRL i Prezydium 

Prawo

Aktualne ustawy, porady prawne ...

Pismo Prezydenta Miasta Cczęstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników medycznych z terenu miasta Częstochowy oraz ich rodzin, ale także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy zawodowej, podjąłem starania mające na celu umożliwienie zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Personel medyczny, który z uwagi na charakter swojej pracy, a więc także częsty kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie lub już zakażonymi koronawirusem, nie będzie musiał wracać po pracy do swoich domów, chroniąc tym samym swoich najbliższych.

Dzięki chęci pomocy i zaangażowaniu Klasztoru Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze zostaną udostępnione dla tych osób miejsca noclegowe w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w pobliżu Klasztoru Jasnogórskiego.

Do dyspozycji pracowników medycznych Miejsckiego Szpitala Zespolonego, Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zarezerwowano w Domu Pielgrzyma ogółem 238 miejsc, z następującym podziałem: dla Miejsckiego Szpitala Zespolonego 94 miejsca, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 90 miejsc i dla Stacji Pogotowia Ratunkowego 54 miejsca. Pracownicy poszczególnych jednostek będą kwaterowani w różnych skrzydłach budynku.

Szczegółowe informacje dot. możliwości zakwaterowania można uzyskać w swoich miejscach pracy.

pismo Prezydenta Miasta Częstochowy

Informacje dotyczące pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów

Pismo Wojewódzkiego Koordynatora Wsparcia Psychologicznego

- Wojewoda Śląski wspólnie z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychologii Klinicznej dr. n. hum. Katarzyną Sitnik-Warchulską podjął działania, które zapewnią wsparcie psychologiczne pracownikom ochrony zdrowia: 

więcej informacji w linku (PDF)

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

więcej na stronie ZUS:

eWUŚ - udostępnia informację o kwarantannie

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)

udostępnia od 25 marca 2020 r. informację na temat objęcia kwarantanną.


Dotychczas to pacjent był zobowiązany do podania tej informacji. Dochodziło jednak do sytuacji, że była ona zatajana (mimo oficjalnych zaleceń, w tym m.in. wspólnego apelu zawodów medycznych, do którego przyłączyła się NRL), co kończyło się zamknięciem oddziałów szpitalnych lub poradni.
Dzięki wprowadzonej zmianie lekarze i personel medyczny będą wiedzieli, czy pacjent zgłaszający się na wizytę jest objęty kwarantanną, co znacznie zwiększy ich bezpieczeństwo.

Oficjalny komunikat NFZ:

Publikacja "COVID-19 Zapobieganie i leczenie"

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.alfamedica.pl. Wydawnictwa Medycznego "Alfa-Medica Press" dostępny jest plik pdf z publikacją "COVID-19 Zapobieganie i leczenie". Publikację przetłumaczyliśmy z języka angielskiego w rekordowym czasie 48 godzin i nieodpłatnie udostępniamy ją wszystkim zainteresowanym. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi.


Z poważaniem
Zespół Redaktorów
Wydawnictwa Medycznego "Alfa-Medica Press" 

Jak postępować z zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji?

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych i Główny Inspektor Sanitarny wydali zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Zapraszamy również do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz GIS dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

Przypominamy, że oficjalne zalecenia, przydatne informacje i materiały do pobrania można znaleźć na naszej specjalnej podstronie poświęconej koronawirusowi. KORONAWIRUS W POLSCE 

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji22.03.2020 r.


ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Wytyczne MZ-Stomatologia (NIL)

Naczelna Rada Lekarska otrzymała korespondencję z Ministerstwa Zdrowia, zawierającą długo oczekiwane oficjalne zalecenia i wytyczne MZ, opracowane przez Konsultantów Krajowych.
Obecnie, Naczelna Rada Lekarską analizuje otrzymane materiały. W załącznikach znajdą Państwo:


Zalecenia postępowaniaprzy udzielaniu świadczeństomatologicznych w sytuacjiogłoszonegona terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związkuz zakażeniamiwirusem SARS-CoV-2
pismo MZ do Prezesa NRL
pismo MZ do Wojewodów.

link do tych dokumentów na stronie NIL: www.nil.org.pl 

Wytyczne GIS niewystarczające

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa podkreślił, że wytyczne GIS z dnia 23 marca 2020 r. nie różnią się znacznie od poprzednich, a przedstawiony punkt o wykonywaniu testów u osób w stanie zagrożenia życia lub które są hospitalizowane z powodu ciężkiej infekcji górnych dróg oddechowych jest całkowicie niewystraczający.
Według sygnałów docierających do Naczelnej Izby Lekarskiej od lekarzy z całej Polski, Sanepid nakazuje nie wykonywać testów u pacjentów pełnoobjawowych w kierunku koronawirusa, mimo wykluczenia innych przyczyn ich stanu zdrowia. Samorząd lekarski poddaje w wątpliwość takie wytyczne od osób, które w przeciwieństwie do lekarzy, nie mają kompetencji, aby oceniać konieczność lub brak konieczności wykonywania u naszych pacjentów testów na SARS-CoV-2.
W piśmie podkreślono, że pełnoobjawowy pacjent, odsyłany bez wykonania testu na SARS-Cov-2 – bo nie pozwala na to Sanepid – nie jest obejmowany kwarantanną i może szerzyć zakażenie w lokalnej populacji.
WHO traktuje Polskę, podobnie jak Włochy i Hiszpanię, jako kraj lokalnej transmisji. Obecne rekomendacje ECDC oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Andrzej Horbana i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiaka (z 15.03.2020 r.) wskazują jednoznacznie na konieczność wykonywania testów u wszystkich pacjentów z objawami, a dane o przebywaniu za granicą lub o kontakcie z chorym na koronawirusa nie mają w takiej chwili znaczenia.
Prezes NRL domaga się odpowiedzi dlaczego GIS wydaje rekomendacje tak odmienne od rekomendacji i stanowisk międzynarodowych, tym samym oceniając tego typu postępowanie, jako prowadzące do nasilenia rozprzestrzeniania się epidemii w Polsce.
Zaapelował również o natychmiastowe zmiany w zakresie przeprowadzania diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2, w celu zwiększenia ochrony Polaków przed szerzeniem się epidemii i losem, jaki spotkał obywateli Włoch.
Z wyrazami szcunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL 

Adres - telefon

+48 34 3681 888

czestochowa@hipokrates.org

ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa

NIP 573-24-73-634

numer rachunku 
mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001